Astrologie

Cílem astrologie není věštění budoucnosti, ale odhalování záměrů duše.

Astrologie. Fascinuje mě od dětství. V roce 2009 jsem pak svoje samostudium opepřila absolvováním roční astrologické školy u známého astrologa Jána Kalety. Tento muž založil Astrologii Vodnářského věku, napsal o ní úžasnou knihu a na překlad další z angličtiny už netrpělivě čekám.

Díky němu dostalo mé vnímání astrologie úplně nový rozměr. Byl to první astrolog, který mě při pohledu na můj napěchovaný 12.dům nestrašil nemocnicemi, psychiatrickými léčebnami a podobně. Dokázal vysvětlit okolnosti mého života a také mi v kontextu karmických vlivů nastínil jejich význam. Za to mu patří můj veliký dík!

Když jsme se poprvé setkali, shodli jsme se, že astrologie je věda, kterou nelze postihnout za jeden život. (Ano, věda. Nedělám si legraci.) Při práci s horoskopy stále nacházím další a další netušená zákoutí. Upřímně si přeji, abych jednou dokázala vědět (co se poznatků i intuitivních vhledů týče) o astrologii tolik, co Jančí :).

Vy jste vaše nativita. Nativita není něco, co musíte změnit, nejste bohem, který vládne zvnějšku vaší pozemskou přirozeností. Nativita je něco, co je pro vás k vytvoření a říká vám , jak to provést- rozvinutím možností, které jsou v ní naznačeny. Je to řada pokynů, skrze které vám vesmír říká, čím vás chce mít, jakou funkci v něm máte mít a jak toho nejsnáze dosáhnout.
Dane Rudhyar, 1970

Praktické astrologické odkazy:
Astrologické v tradiční astrologii
: get your daily horoscope, love horoscope, weekly horoscope, monthly horoscope, nadi astrology, Indian Vedic astrology, and more horoscopes for all zodiac signs
Výklad domů

Výklad podle Rudhyara

 

Sabiánské symboly – přehled

00 00 01 Beran 01 00 00 : 1° : Žena se vynořuje z oceánu. Tuleň ji objímá.
Vynoření nových tvarů a individuálního vědomí: avšak kolektivní minulost má dosud svoji moc. Regrese je ještě možná.
01 00 01 Beran 02 00 00 : 2° : Herec svou hrou odhaluje rysy lidské povahy.
Schopnost nahlížet se objektivně a podstupovat sebekritiku. Humor. Smysl pro protiklady.02 00 01 Beran 03 00 00 : 3° : Profil muže vyřezaný do kameje připomíná geografický tvar jeho země.
Identifikace s etnickou skupinou a její kulturou. Možnost stát se mluvčím ( či “avatárem”) svého společenství a být podporován kolektivními psychickými silami.03 00 01 Beran 04 00 00 : 4° : Dva milenci se pomalu procházejí po opuštěné cestě.
Postupná polarizace energií nezbytných k dokonalému fungování bytosti a jejího osudu.04 00 01 Beran 05 00 00 : 5° : Trojúhelník, v němž se spojují křídla.
Zřejmá, nikoliv však nutně využitá možnost překročit sama sebe do duchovního stavu. Touha dosáhnout vrcholů vědomí.

05 00 01 Beran 06 00 00 : 6° : Čtverec: jedna jeho strana je jasně ozářena.
Prvotní úsilí po individuálním odlišení, především na úrovni emocí a mocných osobních přání. Stabilizace charakteru.

06 00 01 Beran 07 00 00 : 7° : Muž se s velkým úspěchem uplatňuje současně ve dvou odlišných oblastech.
Sklon projevit tvůrčí aktivitu své bytosti ve dvou úrovních činnosti. Tento dvojí život uvolňuje duchovní síly, avšak zůstává praktický.

07 00 01 Beran 08 00 00 : 8° : Široký dámský klobouk se stuhami vlajícími ve větru.
Přítomnost vyšších sil, které ochraňují a usměrňují vývoj každé bytosti vědomé si sebe sama.

08 00 01 Beran 09 00 00 : 9° : Jasnovidec soustřeďuje svůj pohled na křišťálovou kouli.
Získání celistvého pohledu na všechny události a jejich včlenění do organického a významného celku.

09 00 01 Beran 10 00 00 : 10° : Učitel předkládá tradiční obrazy v nové symbolické formě.
Schopnost dát nový tvar zastaralým tradicím svého prostředí. Tvůrčí učení.

10 00 01 Beran 11 00 00 : 11° : Vladař.
Centralizující moc velkých symbolů, které řídí život společenství. Výkonná moc.

11 00 01 Beran 12 00 00 : 12° : Hejno divokých husí letícíc ve tvaru trojúhelníku.
Duch je závislý na možná příliš idealistické představě univerzálního řádu. Potřeba být praktický a přesný.

12 00 01 Beran 13 00 00 : 13° : Zneškodněná bomba vypovídá o nezdaru revolučního hnutí.
Nezralé přání provést radikální změnu, kterou okolnosti dosud neumožňují.

13 00 01 Beran 14 00 00 : 14° : Had se obtáčí okolo objímající se dvojice.
Je neobyčejně důležité, abychom dali intimním vztahům rituální a “nadosobní ”význam. Evokace transcendentní lásky.

14 00 01 Beran 15 00 00 : 15° : Indián tká obřadní šat.
Produktivní čin založený na tradiční kultuře rozšiřuje osobní vědomí.

15 00 01 Beran 16 00 00 : 16° : Duchové přírody hrající si v záři krásného západu slunce.
Možnost kultivovat transcendentní moc, která vyvažuje oslabení životních sil. Otevření se duchovním silám.

16 00 01 Beran 17 00 00 : 17° : Dvě staré panny se na sebe tiše dívají.
Návrat životních sil k sobě samým. Klidné a důstojné podrobení se osudu.

17 00 01 Beran 18 00 00 : 18° : Prázdná síť mezi dvěma stromy.
Rytmické bytí, nutnost střídat období aktivity a odpočinku.

18 00 01 Beran 19 00 00 : 19° : Létající koberec se vznáší vzduchem.
Tvůrčí představivost a vidění věcí přetvářejí každodenní rutinu.

19 00 01 Beran 20 00 00 : 20° : Zimní den, dívka hází drobečky ptákům.
Nutnost podporovat v sobě duchovní hodnoty během období duševní nečinnosti či citové krize.

20 00 01 Beran 21 00 00 : 21° : Boxer vstupuje do ringu.
Uctívání sociální agresivity, když plynoucí kanály, které jí společnost určila.

21 00 01 Beran 22 00 00 : 22° : Brána do kouzelné zahrady, kde se splní každé přání
Hojnost umožněná spoluprací všech bytostí a rozvojem společenských a duchovních hodnot.

22 00 01 Beran 23 00 00 : 23° : Těhotná žena v letních šatech.
Symbol plodnosti a zrání. Produktivita díky začlenění jedince do společenství.

23 00 01 Beran 24 00 00 : 24° : Záclona v otevřeném okně utvoří po závanu větru tvar rohu hojnosti.
Duchovní síly sestupují do duše, která je připravena zasvětit se jako tvůrce vývoje lidstva transpersonálnímu životu.

24 00 01 Beran 25 00 00 : 25° : Osoba si uvědomuje možnou zkušenost, jež přesahuje obě úrovně lidské bytosti.
Základní charakteristikou lidství je schopnost jednat na různých úrovních bytí, to jest překonat sám sebe.

25 00 01 Beran 26 00 00 : 26° : Osoba má více talentu, než může rozvíjet.
V rozvíjení mimořádných vlastností je třeba postupovat pomalu a nezaměňovat “potenciální” a “ současné”.

26 00 01 Beran 27 00 00 : 27° : Tvůrčí představivost umožňuje získat kdysi ztracenou příležitost.
Vždy je možné začít znovu, nejprve je však třeba mít sílu zřetelně si představit cíl, který byl kdysi zapomenut, protože nebyl jasný.

27 00 01 Beran 28 00 00 : 28° : Posluchači chtějí vypískat umělce, který je zklamal.
Musíme na sebe vzít plnou odpovědnost za vše, co děláme, neboť každý čin má nevyhnutelné společenské následky.

28 00 01 Beran 29 00 00 : 29° : Hudba nebeských sfér.
Každá jednající bytost má v harmonii vesmíru svoji úlohu – bytostné určení, kterému my měla umožnit kontrolovat svá osobní přání.

29 00 01 Beran 30 00 00 : 30° : Rybníček s kachnami.
Musíme si uvědomit, co nás limituje, vymezuje a dává nám náš tvar i oblast jednání.

00 00 01 Býk 01 00 00 : 1° : Horský potůček, průzračný a čistý.
Příroda, která se projevuje ve svém základním a charakteristickém osudu, čili dharmě.

01 00 01 Býk 02 00 00 : 2° : Bouře s nádhernými blesky.
Sestoupení kosmických sil schopných zúrodňovat nebo ničit. Nadpřirozené transformující zjevení.

02 00 01 Býk 03 00 00 : 3° : Kamenné schodiště vedoucí na jetelové pole v plném květu.
Jetel symbolizuje trojí povahu lidské bytosti. Musíme vyvinout úsilí, abychom dosáhli úroveň vědomí, kde tato základní povaha kvete.

03 00 01 Býk 04 00 00 : 4° : Bájný hrnec zlata na konci duhy.
Duha symbolizuje Spojení Boha a člověka, tedy možnost komunikace a souladu mezi duchovní podstatou a pomíjející osobností. Tento kontakt je neuchopitelný : nic jej nemůže přesně vyjádřit nebo umístit.

04 00 01 Býk 05 00 00 : 5° : Vdova se sklání nad dosud otevřenou hrobkou.
Důraz na způsob, jímž se oddělujeme od minulosti, anebo jímž zůstáváme jejím vězněm. Hluboká krize vědomí.

05 00 01 Býk 06 00 00 : 6° : Visutý most nad hlubokou soutěskou.
Možnost zvítězit inteligencí a odvahou nad překážkami, které oddělují lidské skupiny a kultury.

06 00 01 Býk 07 00 00 : 7° : Žena ze Samary potkává Ježíše u staré studny.
Každodennost spojující minulost s příchodem tajemné, avšak odhalující budoucnost. Vztah mezi tradicí a transformací.

07 00 01 Býk 08 00 00 : 8° : Sáně na nezasněžené pláni.
Konkrétní a důkladné předjímání umožní připravit se na budoucí zkušenosti.

08 00 01 Býk 09 00 00 : 9° : Ozdobený vánoční stromek.
Tradiční návrat k jednotě a rodinným kořenům v duchu radosti a dobré vůle.

09 00 01 Býk 10 00 00 : 10° : Sestra Červeného kříže.
Bratrství užitečné v době kolektivních tragédií. Soucit, který vyvažuje nenávist.

10 00 01 Býk 11 00 00 : 11° : Žena zalévá květiny v zahradě.
Potřeba pilně a pečlivě pěstovat “duševní a duchovní” schopnosti.

11 00 01 Býk 12 00 00 : 12° : Mladý pár je fascinován výlohami obchodního domu.
Přání nezralého ega dostat se na úroveň intelektuální elity svého prostředí.

12 00 01 Býk 13 00 00 : 13° : Vrátný obtížený těžkými zavazadly.
Je důležité splnit sociální funkci, která dává osobní existenci její hodnotu.

13 00 01 Býk 14 00 00 : 14° : Děti si hrají na pláži. Krabi plavou v příboji.
Žít a nechat žít: každý druh živé bytosti má v panoramatu vývoje své místo.

14 00 01 Býk 15 00 00 : 15° : Muž v cylindru a utažené šále vzdoruje sněhové vichřici.
Odvaha a smělost nutné pro překonání krize způsobené společenskými ambicemi.

15 00 01 Býk 16 00 00 : 16° : Starý učitel se marně snaží zaujmout žáky tradičními idejemi.
Tradiční, avšak zastaralé učení nedostačuje tváří v tvář novým životním podmínkám.

16 00 01 Býk 17 00 00 : 17° : Symbolický souboj mezi “šavlemi” a “pochodněmi”.
Potřeba uvědomit si nevyhnutelnou opozici kosmických a psychických sil a podílet se na jejich věčném souboji.

17 00 01 Býk 18 00 00 : 18° : Hospodyně vyklepává z okna prachovku.
Potřeba očistit své “já” od následků činnosti disharmonické či příliš závisející na hmotě.

18 00 01 Býk 19 00 00 : 19° : Nový kontinent se vynořuje z oceánu.
Čelíme-li novým možnostem, vždy se objevuje závažná otázka: co s nimi budeme dělat?

19 00 01 Býk 20 00 00 : 20° : Lehké mráčky v podobě křídel na jasné obloze.
Duchovní síly v nás působí: jsme schopni jim porozumět a být otevření tomu, co nám sdělují.

20 00 01 Býk 21 00 00 : 21° : Prst ukazuje na jeden řádek otevřené knihy.
Je důležité dát si velký pozor na “znamení” či “okultní signatury”, které mohou být poselstvím, jež ukazují cestu.

21 00 01 Býk 22 00 00 : 22° : Bílá holubice letí nad rozbouřeným jezerem.
Duchovní inspirace, která by nás mohla vést ke spáse, jestliže bude naše víra živá a čistá.

22 00 01 Býk 23 00 00 : 23° : Klenotnice plná vzácných klenotů.
Potvrzení, které společnost dává těm, kteří pěstují její hodnoty k dokonalosti.

23 00 01 Býk 24 00 00 : 24° : Indiánský válečník na koni, z jehož sedla visí skalpy.
Agresivita je snad potřebná pro přežití, je však původcem zarmucujících a škodlivých reakcí.

24 00 01 Býk 25 00 00 : 25° : Velký park otevřený veřejnosti.
Domestikace divokých energií přírody, které jsou dané do služeb společenství. Kultura jeho kolektivní síla spojení.

25 00 01 Býk 26 00 00 : 26° : Mladý Španěl hraje dostaveníčko své milované.
Rituální forma, kterou je potřeba dát svým citům a životním impulzům, a udržovat je tak v kolektivním řádu.

26 00 01 Býk 27 00 00 : 27° : Stará Indiánka prodává návštěvníkům vesnice řemeslné výrobky.
Formy staré kultury podporují ty, kteří jsou v ní zakořeněni. Závislost na minulosti.

27 00 01 Býk 28 00 00 : 28° : Asi padesátiletá žena rozcitlivělá novou láskou.
Všechny lidské bytosti se mohou osvobodit od biologických omezení a změnit svůj život.

28 00 01 Býk 29 00 00 : 29° : Dva ševci pracují u jednoho stolu.
Bota často symbolizuje způsob, jímž chápeme to, co pomáhá našemu kroku – čili osobnímu vývoji. Vše může být nahlíženo ze dvou intelektuálních hledisek.

29 00 01 Býk 30 00 00 : 30° : Páv rozvíjí ocasní pera na terase zámku.
Završení úsilí předchozích generací v díle či osobnosti mederního jedince.

00 00 01 Blíženci 01 00 00 : 1° : Skleněné dno bárky umožňuje pozorovat krásy podmořského života.
Objev nového rozměru skutečnosti uvnitř psychického pole. Meditace a její možné výsledky.

01 00 01 Blíženci 02 00 00 : 2° : Ježíšek naděluje dětem do punčoch dárky.
Při komunikaci s božským se máme pokusit zůstat prostí a čistí.

02 00 01 Blíženci 03 00 00 : 3° : Zahrada v Tuileriích.
Spojení životních sil a rozumu nutné pro rozvoj pevné a krásné kultury.

03 00 01 Blíženci 04 00 00 : 4° : Věnec z cesmíny a jmelí oživuje vzpomínku na Vánoce.
Nostalgie minulosti a nebezpečné kouzlo návratu do dětství tváří v tvář problémům.

04 00 01 Blíženci 05 00 00 : 5° : Časopis hlásá revoluční činy.
Silný tlak dlouho potlačovaných citů, který se transformuje do podvratných idejí.

05 00 01 Blíženci 06 00 00 : 6° : Dělníci na vrtné plošině.
Úsilí a soustředění potřebné pro načerpání psychických zdrojů dlouho zasutých v kolektivním nevědomí. Příslib velkých zisků.

06 00 01 Blíženci 07 00 00 : 7° : Studna obklopená ohromnými stromy.
Návrat k dosud otevřeným životním zdrojům, z nich lidské společenství může čerpat.

07 00 01 Blíženci 08 00 00 : 8° : Stávkující dělníci obsazují továrnu.
Spravedlivá vzpoura proti privilegiím, která může zvrátit rovnováhu společenských funkcí.

08 00 01 Blíženci 09 00 00 : 9° : Toulec plný šípů.
Duševní činnost, která zkoumá vnitřní problémy a ničí vnější překážky, které se proti ní staví. Vůle dobývat.

09 00 01 Blíženci 10 00 00 : 10° : Letadlo letí střemhlav dolů.
Nadčlověk vzdorující přírodě a jejím zákonům. Moc duševního nad hmotou.

10 00 01 Blíženci 11 00 00 : 11° : Nedávno zoraná půda je nyní vhodná pro stavbu.
Příležitosti, které se bez přestání objevují v mysli. Vůle těch, kteří hledají novou činnost na jakékoliv úrovni a za každou cenu.

11 00 01 Blíženci 12 00 00 : 12° : Mladá černoška bojuje za občanská práva.
Nutnost odhodit a překonat zbytky neblahé minulosti. Vůle osvobodit se.

12 00 01 Blíženci 13 00 00 : 13° : Slavný pianista okouzluje publikum.
Schopnost inspirovat a dojmout masy více či méně schopné přijmout lidství. Psychologické nebezpečí velkého úspěchu.

13 00 01 Blíženci 14 00 00 : 14° : Dvě osoby spolu telepaticky komunikují.
V každé lidské bytosti je ukrytá schopnost zvítězit nad dálkou a časem, který rozděluje to, co je bytostně jedno.

14 00 01 Blíženci 15 00 00 : 15° : Dvě holandské děti si hlasitě vyměňují názory.
Hodnota, kterou je třeba dát svobodné a spontání diskusi o idejích a jasnému a racionálnímu myšlení.

15 00 01 Blíženci 16 00 00 : 16° : Aktivista se nadšeně dovolává sociální akce.
Schopnost mobilizovat dav. Vášně nezávislé na duchu, který je ovládá.

16 00 01 Blíženci 17 00 00 : 17° : Krásná mladá tvář se mění a nabývá rysů čerstvě získané, pravé dospělosti.
Možnost vnitřní proměny, fyzická síla se mění v duchovní moc.

17 00 01 Blíženci 18 00 00 : 18° : Dva Číňani, kteří se nedávno přistěhovali do Ameriky, hovoří v rodném jazyce.
Velká síla psychických kořenů se potvrzuje v situacích, které je jakoby popírají. Možnost zůstat nezávislý na sociálním prostředí.

18 00 01 Blíženci 19 00 00 : 19° : Velmi starý rukopis plný starobylé moudrosti.
Myšlenky – semínka tvoří základy každé kultury, na nichž je nutné neustále se podílet.

19 00 01 Blíženci 20 00 00 : 20° : Malá restaurace nabízí řadu místních specialit.
Přijatelná syntéza výplodů ducha založených na různých kulturách, která vyžaduje dosti vzácnou schopnost asimilace.

20 00 01 Blíženci 21 00 00 : 21° : Dav pracujících bouřlivě vymáhá to, o čem se domnívá, že mu patří.
Nebezpečí zabydlit se v hojnosti a v rovnostářských idejích, které mohou podkopávat funkční rovnováhu nejen sociálního, ale též biologického bytí.

21 00 01 Blíženci 22 00 00 : 22° : Svátek vinobraní. Páry spolu tančí.
Oproti sociální, to jest ideologické revoltě, je zde symbol spontánní radosti po dokončení přirozené práce. Vesnice proti městu.

22 00 01 Blíženci 23 00 00 : 23° : Tři ptáčata v hnízdě.
Možnost postupného vývoje nejvyšších duševních schopností, které dosud vyžadují stálou ochranu.

23 00 01 Blíženci 24 00 00 : 24° : Děti bruslí na rybníce.
Každé roční ( či životní) období nabízí specifické činnosti, které je třeba poznat a rozumně využívat.

24 00 01 Blíženci 25 00 00 : 25° : Zahradník prořezává velkou palmu.
Nedovolte duchovnímu stavu a jeho odstředivým aktivitám, aby se rozptýlily. Potřeba intelektuální disciplíny.

25 00 01 Blíženci 26 00 00 : 26° : Větve stromu pokryté jinovatkou se odrážejí od jasného nebe.
Až odstraníme životní vášně, osobní přání, odhalíme krásu a čistotu archetypů.

26 00 01 Blíženci 27 00 00 : 27° : Cikánka opouští les, kde její kmen rozbil tábor.
Vědomé úsilí nutné k tomu, abychom překonali nehybnost společenské tradice a vydali se ke spirituálnímu stavu, který ji překračuje.

27 00 01 Blíženci 28 00 00 : 28° : Bankrot dává jedinci zasaženému společenskými událostmi novou šanci změnit svůj život.
Moderní události jsou tak provázané a náhodné, že společnost nemůže dovolit žádný konečný úpadek. Každá poctivá bytost má mít možnost zcela obnovit oblast své činnosti. Soucit má vyrovnávat karmu.

28 00 01 Blíženci 29 00 00 : 29° : Kos posměváček sedí na větvi a ohlašuje příchod jara.
Pták schopný napodobovat to, co slyší, zde symbolizuje talentovaného hudebníka, který přetváří známý repertoár. Virtuozita.

29 00 01 Blíženci 30 00 00 : 30° : Při soutěži krásy se krásky předvádějí před davem.
Tělesná krása a inteligence představují v obvyklém významu symboly společenské a biologické nadřazenosti. Ambice zaujímat ve svém prostředí zvláštní postavení.

00 00 01 Rak 01 00 00 : 1° : Námořníci na širém moři se vzdávají a stahují vlajku.
Krize autority, která má sklon podmaňovat si jedincovo já a vnucovat mu podle vlastních představ o účelnosti svoji oblast zkušeností.

01 00 01 Rak 02 00 00 : 2° : Muž sedící na létajícím koberci pozoruje nedozírné pláně pod sebou.
Tento symbol poskytuje na rozdíl od předcházejícího široké perspektivy, které jsou otevřené duchovnímu stavu schopnému překročit hranice rutinní existence.

02 00 01 Rak 03 00 00 : 3° : Badatel v huňatém kožichu řídí jelena vystrojeného proti tuhé zimě.
Nutnost být připraven podstoupit úplné osamocení v nepřátelském prostředí. Zkouška vytrvalosti a určení.

03 00 01 Rak 04 00 00 : 4° : Kočka si povídá s myší.
Schopnost zdůvodnit si instinktivní či čistě osobní chování, a dát mu tak co nejlepší zdání.

04 00 01 Rak 05 00 00 : 5° : Automobil rozbitý nárazem vlaku leží u železničního přejezdu.
Když iracionální přání překáží neosobnímu, přesto však nevyhnutelnému běhu kolektivních zvyklostí, existuje možnost neštěstí.

05 00 01 Rak 06 00 00 : 6° : Dva ptáci, budoucí kořisti lovců, si staví hnízdo.
Tajuplný vztah mezi věčně plodnou přírodou a lidským světem, který je stále připraven z této plodnosti profitovat, dokonce i jen pro vlastní potěšení.

06 00 01 Rak 07 00 00 : 7° : Dva duchové přírody tančí za svitu luny.
Přírodní síly přenesené tvůřčí představivostí na psychickou úroveň. Neviditelný útek, základ veškerého bytí.

07 00 01 Rak 08 00 00 : 8° : Přestrojení zajíci si počínají jako při oficiálním defilé.
Každé vědomí musí napodobovat rozvinutější formy života. Moc příkladu, který nám slouží k napodobování jako model.

08 00 01 Rak 09 00 00 : 9° : Zcela nahá dívka, skloněná nad vodou, se pokouší chytit rybu.
Prvotní, čisté stádium rozvoje intelektuálního vědomí. Naivní a nejčastěji zklamaná zvědavost.

09 00 01 Rak 10 00 00 : 10° : Velký diamant, který zručný dělník dobývá z hlušiny.
V každé zkušenosti může být odkryt hluboký, symbolický smysl, jestliže se ho duše naučila vidět. Hodnota řemesla v kultuře.

10 00 01 Rak 11 00 00 : 11° : Klaun paroduje vysoce postavené osobnosti.
Hodnota humoru a ironie, které nás osvobozují od fascinace velkými muži a oficiálními příležitostmi.

11 00 01 Rak 12 00 00 : 12° : Číňanka krmí dítě, jehož aura ukazuje na to, že je vtěleným adeptem.
Citlivost vůči duchovní skutečnosti ukryté v nezralých formách, dokonce i v prostředí, kde bychom je normálně neočekávali.

12 00 01 Rak 13 00 00 : 13° : Ruka s vyčnívajícím palcem.
Charakter s pevnou vůlí. Nutnost projevit se, jestliže to podmínky žádají.

13 00 01 Rak 14 00 00 : 14° : Velmi starý muž s pohledem obráceným k severozápadu se pokouší prorazit temnotu svých očí.
Síla moudrosti je schopná objevit základy života a podstatu dokonce i těch nejskrytějších věcí.

14 00 01 Rak 15 00 00 : 15° : Hosté po nákladné hostině mezi sebou hovoří.
Vize materiální hojnosti a luxusu vyvažuje předchozí symbol. Extrémy se dotýkají a hmotné představy zhmotňují.

15 00 01 Rak 16 00 00 : 16° : Psycholog pečlivě zkoumá za pomoci starobylého rukopisu mandalu.
Je třeba uvědomovat si proces “individualizace” a vztahovat veškerou zkušenost a zejména všechny protiklady k jednomu aktivnímu středu – svébytné Já, které je integruje.

16 00 01 Rak 17 00 00 : 17° : Z prvotního zárodku vycházejí četné možnosti na různých úrovních.
Fenomén vývoje. Původně obětování zrna. Aktualizace potencialit narození.

17 00 01 Rak 18 00 00 : 18° : Slepice rozhrabuje hlínu, aby našla potravu pro svá mláďata.
Základní problémy bytí jsou zpočátku zcela konkrétní a praktické.

18 00 01 Rak 19 00 00 : 19° : Kněz celebruje svatbu.
Náboženství takto potvrzuje mezilidské vztahy, na nichž spočívá pevná společnost. Důležitost obřadů.

19 00 01 Rak 20 00 00 : 20° : Benátští gondoliéři hrají serenádu.
Hlavní biologické obřady nacházejí sociální výraz paralelně s tím, jak se přání a vědomí vynořují z kolektivního nevědomí.

20 00 01 Rak 21 00 00 : 21° : Primadona předvádí v opeře své umění.
Hodnota, kterou společnost přisuzuje osobní prestiži v relativně oficiálním rámci.

21 00 01 Rak 22 00 00 : 22° : Mladá žena na konci mola hledá na obzoru plachetnici, kterou očekává.
Úzkostné očekávání ideálu, který by mohl přijít – miláček velkých snů. Naděje, která přežívá mnohá zklamání.

22 00 01 Rak 23 00 00 : 23° : Setkání literátské skupiny.
Výchova potřebné kulturní elity. Osobní soustředění na symboly, které umožňují intelektuální komunikaci.

23 00 01 Rak 24 00 00 : 24° : Žena a dva muži ztroskotaní na ostrůvku v Pacifiku.
Integrace vnitřních sil, které působí na třech rozdílných úrovních do ohraničené osobnosti. Vzájemná závislost psychologických hodnot.

24 00 01 Rak 25 00 00 : 25° : Mocný muž nabyl duchovní inspirace.
Mezi božstvím a lidským jedincem, který je ovládán vášněmi a egocentrismem, vždy může nastat komunikace. Tím se ovšem nastoluje vážný problém: co si s ní počne?

25 00 01 Rak 26 00 00 : 26° : Knihovna v luxusní rezidenci. Hosté jsou pohrouženi do četby vzácných knih.
Rozvoj intelektuální třídy, podporované společnou ideologií s vyššími společenskými třídami a jejich bohatstvím.

26 00 01 Rak 27 00 00 : 27° : Nad údolím, v němž jsou obydlí společenské elity, se rozpoutává hrozná bouře.
Osudová sociální krize na základě nerovnováhy mezi bohatými a chudými. Zkouška individuální hodnoty a sympatie s vyděděnci.

27 00 01 Rak 28 00 00 : 28° : Mladá Indiánka ve staré Americe představuje kmenu svého anglického milence.
Láska překračuje zastaralé rasové a kulturní předsudky. Návrat k přírodě, která dnes přitahuje vykořeněné intelektuály.

28 00 01 Rak 29 00 00 : 29° : Řecká můza váží dvojčata na zlaté váze.
Pro řešení duality, která je vlastní intelektuálním koncepcím, je třeba obrátit se k intuici, jež přesahuje rozumové myšlení.

29 00 01 Rak 30 00 00 : 30° : Americká aristokratka, přímý potomek jednoho ze zakladatelů republiky.
Prestiž přisouzená dlouhé sociální a politické rodové linii. Dokonce i ve společnosti, která sama sebe považuje za rovnostářskou. Důležitost uchovávat minulost, jejíž uctívání představuje jednotu a podporu v krizových obdobích.

00 00 01 Lev 01 00 00 : 1° : Tvář muže je znetvořena silným citovým hnutím, které značí mrtvičný záchvat.
Biologická nerovnováha způsobená bezhraničnou psychickou aktivitou, která je příčinou mozkové mrtvice.

01 00 01 Lev 02 00 00 : 2° : Epidemie příušnic.
Šíření kolektivního syndromu, který má formu nemoci atakující biologickou imunitu (lymfatické žlázy) a často varlata.

02 00 01 Lev 03 00 00 : 3° : Starší žena se pokouší vypadat mladě.
Dominantní přání přizpůsobit svoji tvář požadavkům společnosti, která glorifikuje mládí a přirozenost.

03 00 01 Lev 04 00 00 : 4° : Postarší muž ve fraku představuje v klubu trofeje z lovecké expedice, kterou vedl.
Přání dokázat svoji maskulinitu a odvahu navzdory úbytku životních sil : též schopnost plně ovládnout živočišné podněty přírody.

04 00 01 Lev 05 00 00 : 5° : Skalnatá stěna propasti připomíná něco známého.
Nesmírná moc přírodních sil překračuje schopnosti jakéhokoliv sochaře a zahambuje lidské ambice, jež se často mstí tím, že dávají zdánlivý smysl i pouhému výsledku náhody.

05 00 01 Lev 06 00 00 : 6° : “Hippie” oslovuje dámu velkého světa.
Periodocká změna společenských a morálních hodnot často znamená konfrontaci mezi odcházející minulostí a přítomností, která ji mění. Důraz na módu.

06 00 01 Lev 07 00 00 : 7° : Na nočním nebi září souhvězdí.
Odhalení archetypálních hodnot, jejichž neměnnost umožňuje vytvořit pevný základ lidské kultury.

07 00 01 Lev 08 00 00 : 8° : Komunista horlivě šíří revoluční poselství.
Katabolické síly, přítomné v každém organismu, působící též na úrovni společenského a politického života. Moc mobilizovat masy, vlastní velkým utopickým socialistům.

08 00 01 Lev 09 00 00 : 9° : Sklář vyfukuje nádherné předměty.
V józe je kontrola dechu základem rozvoje schopnosti růstu a duchovní přeměny. Okamžiků tvůrčího rozmachu se účastní celostná bytost, tělo a duše.

09 00 01 Lev 10 00 00 : 10° : Keře pokryté rosou, která se třpytí v ranním světle.
Po studené noci světlo božského ducha přeměňuje to, co přečkalo vnitřní temnoty.

10 00 01 Lev 11 00 00 : 11° : Šťastné děti létají na houpačce zavěšené na větvích velkého dubu.
Potřeba nechat spočinout rozlet představivosti na pevných základech “velké tradice”

11 00 01 Lev 12 00 00 : 12° : Bohatá recepce na trávníku osvětleném ozdobnými lucernami.
Zábava dospělých podle módy vnucené kulturou. Tvůrčí představivost redukovaná na duchaplná slova.

12 00 01 Lev 13 00 00 : 13° : Lodní kapitán v důchodu odpočívá u dveří svého domu a povídá si s přáteli.
Potěšení sdílet s mladými vzpomínky na život plný neobyčejných příhod a celostných zážitků.

13 00 01 Lev 14 00 00 : 14° : Neinkarnovaná duše hledá příležitost, jak se vrátit na zemi.
Duch potřebuje najít v hmotě uspokojivý prostředek. Abstraktní má potřebu stát se konkrétním.

14 00 01 Lev 15 00 00 : 15° : Na bulváru zaplněném tleskajícím davem se odehrává velká neoficiální podívaná.
Je třeba kolektivním emocím umožnit vzájemnou konkurenci a svobodné vyjádření v tradičním rámci.

15 00 01 Lev 16 00 00 : 16° : Po bouři se objevuje jasná obloha.
Schopnost oživení po osobní či společenské krizi. Vůle po obnovení. Světlo a tma v duchovním životě.

16 00 01 Lev 17 00 00 : 17° : Farní sbor se rozléhá kostelíkem.
Hluboká hodnota pocitu souznění, která spojuje různorodé povahy oddané stejnému ideálu překračujícímu jejich osobnost.

17 00 01 Lev 18 00 00 : 18° : Chemický experiment v univerzitní laboratoři.
Emoce vyvolané objevem procesu skrytého v hmotě. Intelektuální analýza danností bytí, čili alchymie psychických sil.

18 00 01 Lev 19 00 00 : 19° : Na nákladním člunu zdobeném lampióny se odehrává zábava mladých lidí.
Dočasné osvobození z existence ovládané požadavky denní rutiny. Pocit nekonečného proudu života a radost, kterou nabízí.

19 00 01 Lev 20 00 00 : 20° : V indiánské vesnici Zuniů slaví obřad východu Slunce.
Návrat k přírodě a primitivním kultům životních a kosmických sil, reakce na naši umělou intelektuální a soutěživou společnost.

20 00 01 Lev 21 00 00 : 21° : Kuřata “s poraněným křídlem” se marně snaží vzlétnout.
Zmatek způsobený fascinací okultním učením, jehož hloubka nám dosud uniká. V přístupu k neznámému je důležitá technika a prostota.

21 00 01 Lev 22 00 00 : 22° : Poštovní holub splnil svůj úkol.
Potřebná příprava pro dovršení duchovního či společenského úkolu. Ideál služby.

22 00 01 Lev 23 00 00 : 23° : Mladá žena stojící na běžícím koni předvádí v cirkusu silácké kousky.
Převaha surové energie přírody stojí na počátku virtuozity určené spíše k pobavení publika než k vnitřnímu vývoji ducha.

23 00 01 Lev 24 00 00 : 24° : Hinduistický jogín medituje a vůbec nevnímá vnější svět.
Naprostá vnitřní koncentrace nutná k dosažení hodnotných okultních výsledků. Absolutní subjektivismus popírá důležitost objektivních hodnot.

24 00 01 Lev 25 00 00 : 25° : Plně zatížený velbloud jde pouští.
Téměř naprostá nezávislost na vnějších, zjevně nepřekonatelných podmínkách při plnění úkolu.

25 00 01 Lev 26 00 00 : 26° : Duha po bouřce.
Symbol komunikace mezi Bohem a člověkem, která se vždy může uskutečnit, jestliže jsme s vírou a rozumně a odvážně prošli krizí vědomí.

26 00 01 Lev 27 00 00 : 27° : Nachově zbarvené nebe při východu slunce.
Potřeba mít jistotu, že obnova je vždy možná. Též nutnost připravit se za úsvitu k tomu, co nám nový den přinese. Odpovědnost vůči budoucnosti.

27 00 01 Lev 28 00 00 : 28° : Hejno ptáků živě štěbetá na stromě.
Zmatek, který je často způsoben příliš mnoha možnými volbami. Důraz na objektivní studium možností, které přicházejí.

28 00 01 Lev 29 00 00 : 29° : Siréna vyjadřuje přání vzít na sebe lidskou podobu.
Průchod mezi nevědomím a vědomím. Nebezpečí nového pádu do hlubin nevědomí. Úsilí nutné k tomu, abychom abstraktní představě dali přesný tvar.

29 00 01 Lev 30 00 00 : 30° : Dopis v otevřené obálce.
Potřeba pochopit, že žádné poselství ani idea nemohou nakonec zůstat skryté. Vše je ve všem. Každý člověk je částí planetárního společenství lidí.

00 00 01 Panna 01 00 00 : 1° : Portrét věrně zachycuje charakteristiku tváře.
Počátek cyklu vyjadřujícího rozvoj analytického a objektivního vnímání významných prvků každé situace.

01 00 01 Panna 02 00 00 : 2° : Velký bílý kříž na pahorku.
Objevuje se zážitek odstupu a odříkání. Iniciační zkouška, která by nás měla osvobodit od omezující minulosti.

02 00 01 Panna 03 00 00 : 3° : Dva andělé strážní.
Opora psychických sil, které tušíme, ale dosud neznáme. Jsou naznačena dvě centra vlivů: dva pilíře duchovní podpory při iniciaci.

03 00 01 Panna 04 00 00 : 4° : Černé a bílé děti si společně hrají bez projevů nepřátelství.
Potřeba překonat sociální předsudky a politické rozdíly a rozvíjez celistvý pohled, který stojí mimo obyčejnou morálku a zahrnuje všechny vývojové směry bytí.

04 00 01 Panna 05 00 00 : 5° : Jasnovidec věští.
Rozvoj schopností dovolujících vnímat činnost nadpřirozených entit. Představivost, jejíž obrazy jsou potvrzeny zkušenostmi z druhé strany.

05 00 01 Panna 06 00 00 : 6° : Jezdci na koních se v manéži předvádějí za zvuků břeskné hudby.
Uvědomění si cyklické povahy bytí a opakovaných příležitostí. To znamená porozumění konečnosti, která odhaluje hluboký význam cyklu.

06 00 01 Panna 07 00 00 : 7° : Harém ve starém Turecku.
Nesčetnost životních forem, které mohou být podřízeny vůli jednoho dirigenta, který si je jist svou mocí. Zároveň zmatek, který vládne na úrovni osobních přání.

07 00 01 Panna 08 00 00 : 8° : Pětiletá dívenka má první hodinu tance.
První zasvěcení do pohybu tvůrčích vztahů, útek vývoje pozemského života. Číslo 5 v evoluci symbolizuje vývojový stupeň člověka.

08 00 01 Panna 09 00 00 : 9° : Malíř expresionista při práci.
Bytostná originalita, kterou se může projevit každý jedinec, jenž se dotýká hlubin své bytosti. Zpočátku se však nejčastěji objevuje tragická osamělost.

09 00 01 Panna 10 00 00 : 10° : Dvě tváře se usilovně snaží odhalit, co se skrývá za stíny, které vrhají jejich těla.
Transcendentní aktivita lidského duševna přesvědčeného o existenci reality ležící mimo hlubiny egoistického a racionálního vědomí.

10 00 01 Panna 11 00 00 : 11° : Matka vidí ve svém dítěti potenciální uskutečnění toho, o čem snila.
Tvůrčí představivost při práci. Realizace velkých snů, které dávají každému bytí vyšší smysl.

11 00 01 Panna 12 00 00 : 12° : Po svatebním obřadu novomanžel rychle zvedá své ženě závoj.
Mužský čin vyvažuje velký ženský sen vědomí v předchozím symbolu. Osvobozený duch odkrývá nahou pravdu nejvyšší skutečnosti ležící mimo kulturní mýty.

12 00 01 Panna 13 00 00 : 13° : Velký státník usměrňuje hysterii vzbouřeného davu.
Možnost odpovědět v pravém okamžiku na zmatené potřeby společenství.

13 00 01 Panna 14 00 00 : 14° : Rodokmen svědčí o aristokratické minulosti.
Kolektivní předchůdci podporují a zhodnocují každou individuální iniciativu.

14 00 01 Panna 15 00 00 : 15° : Hedvábný kapesník, dědictví po důležitých předcích.
Vzpomínka na lásku z dávných dob vypovídá o linii vznešených předků a o uměleckém citu dnes již ztracené minulosti. Projev vrozené elegance.

15 00 01 Panna 16 00 00 : 16° : Děti se dívají na orangutana v kleci.
Nutnost čelit za příznivých podmínek kolektivní karmě své rasy či země původu. Hrubé síly přírody, kontrolované, avšak vždy přítomné.

16 00 01 Panna 17 00 00 : 17° : Sopečný výbuch.
Vždy přítomná, uvnitř ležící oblast zemského ohně, který kultura čas od času již více nemůže udržet. Planety též mají své primitivní vášně, které se nacházejí mimo lidskou zkušenost.

17 00 01 Panna 18 00 00 : 18° : Spiritistická destička.
Způsob, jímž spiritismus představoval prostředky komunikace mezi psychickou úrovní a lidskou osobností. Předehra k neznámému a jeho nebezpečím.

18 00 01 Panna 19 00 00 : 19° : Plavecký závod.
Osobní a kolektivní úsilí, které představuje sport, je kontrastem vůči pasivitě duchovních vztahů. Voda je též symbolem psychiky – kolektivního stavu daného kulturou. Soutěž mezi jednotlivci zhodnocuje jejich snahy.

19 00 01 Panna 20 00 00 : 20° : Řada aut jede směrem do Kalifornie.
Spolupráce všech zúčastněných pomáhá objevit nový svět. Všechny přítomné prostředky napřené k jednomu cíli.

20 00 01 Panna 21 00 00 : 21° : Ženské basketbalové družstvo.
Začlenění individiálních vůlí a talentů do jednoho tréninkového družstva, které zhodnocuje povahu každého člena.

21 00 01 Panna 22 00 00 : 22° : Královský štít osázený vzácnými kameny.
Důkaz vrozeného stavu nadřízenosti a odpovědnosti, která z toho vyplývá. “Noblesse oblige”, k čemuž velký pianista a skladatel Franz Liszt přidává “Genialita zavazuje”.

22 00 01 Panna 23 00 00 : 23° : Krotitel lvů krotí šelmy v manéži.
Trpělivá, rozhodná a sebejistá vůle kontroluje psychické instinkty a impulzy.

23 00 01 Panna 24 00 00 : 24° : Marie s beránkem.
Dětská pohádka nám připomíná hodnotu prostoty a čistoty na cestě k duchovnímu zasvěcení.

24 00 01 Panna 25 00 00 : 25° : Vlajka na půl žerdi před úřední budovou.
Oficiální uznání společenské akce či politické situace osoby, která se identifikuje s kulturním archetypem.

25 00 01 Panna 26 00 00 : 26° : Ministrant mává kadidelnicí.
První účast na složitých obřadech naší kultury a její vliv na utváření charakteru.

26 00 01 Panna 27 00 00 : 27° : Skupina vznešených dam na královském dvoře.
Schopnost pokračovat ve vysoké tradici, která vyžaduje alespoň vnější a formální nadřízenost a naprosto důstojné chování.

27 00 01 Panna 28 00 00 : 28° : Vůdce Mussoliniho typu se zmocňuje vlády.
Využití bez váhání každé příležitosti, která se naskytne. Vnitřní cit pro určení mas, který je třeba naplnit.

28 00 01 Panna 29 00 00 : 29° : Muž fascinovaný okultními vědami zkoumá jejich základy ze stareho pergamenu.
Návrat ke stále přítomným pramenům starobylého myšlení. Duševní soustředění potřebné k tomu, abychom v sobě uživili odpovídající duchovní schopnosti.

29 00 01 Panna 30 00 00 : 30° : Osoba, plně zaměstnaná naléhavým úkolem, zůstává němá vůči jakékoliv vnější výzvě.
Možnost neúspěchu na iniciační cestě dokonce i během konečné etapy vyžsduje stálou koncentraci pozornosti a vůle. Veškerá odstředná přání musí být neodvolatelně potlačena.

00 00 01 Váhy 01 00 00 : 1° : Ve vitríně muzea je nádherný motýl s tělem protknutým špendlíkem.
Bytosti transformované dočasnou obětí se odkrývá dokonalá archetypální forma. Zasvěcení.

01 00 01 Váhy 02 00 00 : 2° : Zjevení jednoty, která řídí a překračuje dokonalost forem.
Mimo “květ”, v němž se dovršuje bytí, existuje symbolické “semínko”, obsahující úhrn druhů a jejich schopnost obnovy.

02 00 01 Váhy 03 00 00 : 3° : Úsvit nového dne. Veškerá příroda se nachází transformována.
Po období meditace a subjektivní přeměny se rozvíjí tvůrčí energie.

03 00 01 Váhy 04 00 00 : 4° : Skupina mladých lidí rozjímá okolo táborového ohně.
Je důležité najít druhy, kteří by s námi procházeli zkouškami a nadějemi na cestě za radikální přeměnou našeho Já.

04 00 01 Váhy 05 00 00 : 5° : Mistr vyučuje skupinu žáků.
Schopnost předat vyšší vědění. “Transpersonální” a zjevující čin osvobozený od všech egocentrických vlivů.

05 00 01 Váhy 06 00 00 : 6° : Hluboce soustředěný umělec na cestě k uskutečnění svých snů.
Tvořivý proces duševní aktivity. Technika, postup.

06 00 01 Váhy 07 00 00 : 7° : Vesničan chrání kuřata napadená sokolem.
Nutnost kontrolovat destruktivní schopnosti probuzené skutečně tvůrčím, dosud však nejistým a slabým duchovním úsilím.

07 00 01 Váhy 08 00 00 : 8° : Nadpřirozený oheň hoří v ohništi opuštěného dvorce.
Možnost opět započít v opuštěném úsilí, je-li duchovní centrum vědomí dosud aktivní.

08 00 01 Váhy 09 00 00 : 9° : Tři vzácné obrazy vystavené v muzeu.
Inspirace, kterou podněcují velké realizace minulosti. Návrat k tradici a jejím odlišným, avšak doplňujícím se aspektům.

09 00 01 Váhy 10 00 00 : 10° : Kanoe překonala nebezpečné peřeje a nyní pluje na klidné vodě.
Odvaha a víra nutné k zajištění úspěchu ve všem podnikání, které uvádí do pohybu přírodní životní síly.

10 00 01 Váhy 11 00 00 : 11° : Starý, velmi krátkozraký profesor zkoumá tváře žáků, které zkouší.
Problémy představované nabytím a předáním knižního vědění tváří tvář potřebám společnosti.

11 00 01 Váhy 12 00 00 : 12° : Horníci sestupující do hlubin uhelného dolu.
Nutnost načerpat z minulosti vše, co může usnadnit každodenní život. Hlubinná psychologie.

12 00 01 Váhy 13 00 00 : 13° : Děti se baví vypouštěním mýdlových bublinek.
Hry vytvořené kolektivní kulturou a představivostí, odrážející realitu duchovného světa.

13 00 01 Váhy 14 00 00 : 14° : Muž odpočívá po náročném ránu.
Po velkém úsilí je důležité období odpočinku a usebrání.

14 00 01 Váhy 15 00 00 : 15° : Kruhové dráhy.
Hluboký, transformační smysl cyklických procesů bytí. Volba mezi životem v souladu s univerzálními rytmy či odstrašujícími následky jednotvárnosti.

15 00 01 Váhy 16 00 00 : 16° : Molo zničené bouří je rekonstruováno.
Je třeba udržet stálou komunikaci mezi nevědomím a vědomím a zvítězit nad všemi způsoby ztráty odvahy.

16 00 01 Váhy 17 00 00 : 17° : Starý námořník pozoruje příjezdy a odjezdy velkých plachetnic.
Hluboký klid a odstup, který má následovat po zážitcích a krizích vlastních bohaté a odvážné činnosti.

17 00 01 Váhy 18 00 00 : 18° : Dva muži ve vazbě.
Společnost potřebuje chránit kolektivní rovnováhu, je-li ohrožená akcemi anarchistů či “vyděděnců”. Též potřeba vzít na sebe následky těchto akcí.

18 00 01 Váhy 19 00 00 : 19° : Skupina lupičů chystá léčku.
Popření sociálních privilegií. Potlačené tlaky revoltují proti obvyklému chování.

19 00 01 Váhy 20 00 00 : 20° : Rabín vykonává náboženské funkce.
Úplná závislost na tradici a kolektivním způsobu bytí. Přijetí společenské odpovědnosti.

20 00 01 Váhy 21 00 00 : 21° : Pláž naplněná nedělními výletníky.
Návrat k přírodě jedinci vyčerpanými společenskými a profesionálními tlaky. Psychologie davu. Vulgarizace kulturních hodnot.

21 00 01 Váhy 22 00 00 : 22° : Dítě šťastně pozoruje ptáky, kteří pijí z fontány.
Štěstí vycházející z naivní, avšak čisté empatie živené duchovními silami. Starostlivost.

22 00 01 Váhy 23 00 00 : 23° : Muezzin zpěvem ohlašuje východ slunce.
Schopnost připojit se k tvůrčímu rozletu bytí, zároveň však iluze plné odpovědnosti za jeho obnovování.

23 00 01 Váhy 24 00 00 : 24° : Na levém boku krásného motýla vyrůstá třetí křídlo.
Symbol dovršení ukazuje na možnost duchovní přeměny. Intuice, která překračuje dualismus duchovní aktivity.

24 00 01 Váhy 25 00 00 : 25° : Počátek podzimu. Zlatý list evokuje cyklický charakter života.
Schopnost objevit v každé události hluboký smysl, který ji zahrnuje do všezahrnující harmonie světa.

25 00 01 Váhy 26 00 00 : 26° : Orel a bílá holubice se navzájem mění jeden v druhého.
Polarizace duchovních sil. Odvaha a mír – božské zjevení a láska sjednocují světlo a tmu.

26 00 01 Váhy 27 00 00 : 27° : Letadlo letící ve velké výšce.
Překročení hranic prostoru a času ovládnutím sil duševna. Aplikace vesmírných principů na problémy bytí.

27 00 01 Váhy 28 00 00 : 28° : Člověk, jenž si uvědomuje duchovní síly, které ho obklopují a pomáhají mu.
Nikdo není úplně sám. Je důležité mít živou víru v oporu neviditelného společenství.

28 00 01 Váhy 29 00 00 : 29° : Neutuchající úsilí generací vede stále více k úplnému vědění.
Je nutné účastnit se vědomě a na jakékoliv úrovni na všeobecném vývoji lidského myšlení.

29 00 01 Váhy 30 00 00 : 30° : Tři hrbolky na lebce naznačují přítomnost filosofického ducha.
Filosofická moudrost proti intelektuálnímu vědění: “holistický” přístup k problémům existence.

00 00 01 Štír 01 00 00 : 1° : Autobus turistů toužících vidět městské památky.
Objevování cizích hodnot rozšiřuje oblast vědomí. Intelektuální zvědavost.

01 00 01 Štír 02 00 00 : 2° : Rozbitý křišťálový flakón, z něhož vytéká jemný parfém.
Občas palčivé kouzlo dávné kultury. Osobní vzpomínky, které je lepší neoživivat.

02 00 01 Štír 03 00 00 : 3° : Sousedé mladého páru pomáhají se stavbou domu.
Nejintimnější aspekt společenské spolupráce. Psychologická a duchovní hodnota nezištné služby.

03 00 01 Štír 04 00 00 : 4° : Ministrant nese na oltář zapálenou svíčku.
I nejprostší účast na rituálních aktivitách společenství je důležitá.

04 00 01 Štír 05 00 00 : 5° : Skalnatý útes vzdoruje vlnám, které se o něj tříští.
Vytrvalost vůči změnám společenských a náboženských institucí. Pevné vědomí, avšak též setrvačnost intelektuálních systémů a stylu života.

05 00 01 Štír 06 00 00 : 6° : Zlatá horečka v Kalifornii.
Půvab bohatství a všeho, co zajišťuje privilegované společenské postavení. Moblizace energie při hledání zisku.

06 00 01 Štír 07 00 00 : 7° : Potápěči prozkoumávají podmořské hlubiny.
Hlubinná psychologie. Zkoumání nevědomých příčin a komplexů. Odvaha pohlédnout do sebe a jasně vidět sebe sama.

07 00 01 Štír 08 00 00 : 8° : V klidném jezeře se odráží měsíc v úplňku.
Vnitřní klid nutný k vyšší inspiraci, která je ve své podstatě duševního původu.

08 00 01 Štír 09 00 00 : 9° : Zubař při práci.
Schopnost napravovat špatné osobní návyky a skutky, které vyplývají z nepřirozenosti společenského života.

09 00 01 Štír 10 00 00 : 10° : Staří kamarádi z vojny se scházejí na večeři.
Psychické sjednocení založené na společném zážitku. Spolupráce, podstata smyslu společnosti.

10 00 01 Štír 11 00 00 : 11° : Na lidmi zaplněné pláži je křísen utopenec.
Humanitární pomoc skupiny jedinci v tísni. Aktivní účast, činitel spásy.

11 00 01 Štír 12 00 00 : 12° : Velký bál v salónech ambasády.
Výměna kultur spojuje vyšší třídy různých národů a stojí mimo politické konflikty. Aristokratické chování.

12 00 01 Štír 13 00 00 : 13° : Vynálezce provádí v laboratoři úspěšný experiment.
Vynalézavost založená na dosud nepoznaných vztazích mezi známými objekty a procesy. Trpělivé hledání, které by společnost měla ocenit.

13 00 01 Štír 14 00 00 : 14° : Dělníci staví telegrafické sloupy.
Potřeba umožnit stále rostoucímu počtu jedinců výměnu idejí a informací.

14 00 01 Štír 15 00 00 : 15° : Děti si hrají kolem pěti kopečků z písku.
Lidský duch ovládaný pěti smysly a materiální objektivitou, též však rozvoj duševna prostřednictvím svobodné výměny idejí.

15 00 01 Štír 16 00 00 : 16° : Tvář mladé dívky okrášlená úsměvem.
Bezprostřední výraz niterných citů. Šíření štěstí. Nadšení ze života.

16 00 01 Štír 17 00 00 : 17° : Žena oplodněná božským duchem, který ji vede.
Plodivý čin svébytného Já v lůně osobnosti zcela otevřené sestoupení duchovních sil. “Psychologie vrcholků”. Transpersonální aktivita.

17 00 01 Štír 18 00 00 : 18° : Les. Stromy jsou zahaleny do podzimních barev.
Vnitřní bohatství vychází ven na závěr cyklu, na konci naplněného života. Transformace hmoty duchem.

18 00 01 Štír 19 00 00 : 19° : Papiušek opakuje co právě uslyšel.
Duševní aktivita podporovaná transformující inspirací, která dosud nemůže rozumět. Spiritismus.

19 00 01 Štír 20 00 00 : 20° : Žena těžce odhrnuje dva těžké závěsy, které zakrývají vstup na posvátnou cestu.
Zjevující čin intuice, která překračuje dualismus rozumu a vede k mystériu mystického života, jenž stojí mimo rozum.

20 00 01 Štír 21 00 00 : 21° : Voják odmítá uposlechnout příkaz, který považuje za nespravedlivý.
Konflikt vědomí. Svoboda individuální volby vůči společenské autoritě. Spor.

21 00 01 Štír 22 00 00 : 22° : Lovci pozorují let divokých kachen.
Socializace instinktů. Inteligence ve službě primitivních podnětů lidské přirozenosti.

22 00 01 Štír 23 00 00 : 23° : Králík se přeměňuje v ducha přírody.
Sublimace sexuální síly. Transmutace instinktů.

23 00 01 Štír 24 00 00 : 24° : Dav sestupuje s hory, kde vyslechl slova velkého Mistra.
Návrat k normálnímu životu po neobyčejném zážitku. Jak praktikovat velká učení?

24 00 01 Štír 25 00 00 : 25° : Rentgenové paprsky odhalují jinak neviditelný nádor.
Schopnost odhalit za povrchním, běžným vnímáním základní strukturu věcí a jevů.

25 00 01 Štír 26 00 00 : 26° : Kmen se usadil na neobdělané půdě.
Schopnost rychlé adaptace na nové existenční podmínky.

26 00 01 Štír 27 00 00 : 27° : Kolem se rozléhá vojenská hudba.
Agresívní glorifikace národní kultury. Pompézní forma moci kolektivu nad jedincem.

27 00 01 Štír 28 00 00 : 28° : Král víl přichází do svého panství.
Svébytné Já integruje psychické síly a dává jim spolehlivý střed. Moc velkých kulturních symbolů.

28 00 01 Štír 29 00 00 : 29° : Žena prosí vůdce kmene, aby odpustil jejím dětem.
Moc přímluvy, lásky a prosby. Soucit vyrovnává sílu karmy.

29 00 01 Štír 30 00 00 : 30° : Večer před svátkem Všech svatých. Skupiny dětí oblečené do legračních, doma ušitých kostýmů běhají se smíchem po ulicích a ruší poklid středostavovských občanů.
Potřeba čas od času uvolnit dětinské emoce zadržované společenským životem.

00 00 01 Střelec 01 00 00 : 1° : Setkání veteránů téměř zapomenuté války.
Je třeba oživovat vzpomínky na překonané krize během nichž se uplatnila silná vůle. Síla nacionalismu.

01 00 01 Střelec 02 00 00 : 2° : Bouře vzdouvá pěnící vlny.
Duchovní motivy podněcují a mobilizují dlouho neuvědomovanou energii.

02 00 01 Střelec 03 00 00 : 3° : Hra v šachy.
Ritualizace základních existenčních konfliktů. Symbolická transmutace bojových instinktů do úrovně abstraktního myšlení.

03 00 01 Střelec 04 00 00 : 4° : Dítě vedené rodiči se učí chodit.
Přítomnost vyšších sil nabízená během přorozených krizí víry.

04 00 01 Střelec 05 00 00 : 5° : Osamocená sova sedí na stromě.
Moudrost, která může vycházet z vnitřní kontenplace schopné pronikat do tajemství nevědomí.

05 00 01 Střelec 06 00 00 : 6° : Kriket.
Rozvíjení kolektivního pocitu solidarity, spočívajícího především na existenci protivníka.

06 00 01 Střelec 07 00 00 : 7° : Kupido střílí šípy lásky.
Romantická láska, která překračuje společenské normy, přeměňuje individuální vědomí a ego.

07 00 01 Střelec 08 00 00 : 8° : Kovy se mění v útrobách země pod vlivem ohromného tepla.
Alchymie a transformace psychických prvků uvnitř bytosti. Schopnost velké vášně.

08 00 01 Střelec 09 00 00 : 9° : Matka pomáhá svému dítěti krok za krokem vystupovat po schodech.
Nutnost postupného učení za existence rozvinutější osoby. Též však příliš velká závislost na společenské pomoci.

09 00 01 Střelec 10 00 00 : 10° : Zlatovlasá herečka představuje v divadelní hře “bohyni náhody”.
Společenské ambice a finanční risk. Naivní víra ve štěstí.

10 00 01 Střelec 11 00 00 : 11° : Na oltáři a na levé straně starobylého kostela hoří plamen v lampě tvaru lidského těla.
Návrat k původním instinktům organismu a k tomu, co nás učí.

11 00 01 Střelec 12 00 00 : 12° : Prapor se mění v křídlo a potom v kohouta, který zpěvem vítá východ slunce.
Lidské vědomí potřebuje přenést abstraktní ideál do konkrétní reality každodenních zkušeností.

12 00 01 Střelec 13 00 00 : 13° : Minulý život vdovy je odhalen.
Přetrvávání psychických fantomů. Evokace klamné minulosti na konci cyklu. Karmický skutek.

13 00 01 Střelec 14 00 00 : 14° : Sfinga a Velká pyramida.
Stálá přítomnost tajné Tradice a nadlidských bytostí, které ji vyjevily a zacovávají její rozvojovou činnost. Nejvyšší duševno a jeho archetypy.

14 00 01 Střelec 15 00 00 : 15° : Předvídavé chování amerického sviště 2. února.
Instinktivní reakce na sezónní změny. Je důležité žít ve spojení s univerzálními rytmy.

15 00 01 Střelec 16 00 00 : 16° : Racci létají okolo parníku, který se blíží k přístavišti.
Nebezpečí úplné podřízenosti individuálního činu společenským podmínkám. Význam toho, být odkázán jenom na sebe.

16 00 01 Střelec 17 00 00 : 17° : Působivá oslava Velikonoc za úsvitu na vrcholku kopce ( v Kalifornii).
Je důležité glorifikovat velké okamžiky duchovního života a vše periodicky opakovat, či se alespoň vidět pod novým úhlem pohledu.

17 00 01 Střelec 18 00 00 : 18° : Děti chráněné před žhavým sluncem roztomilými klobouky si hrají na pláži.
Potřeba chránit ty ještě nejmenší před tím, co dosud nemohou bez újmy přijmout. Funkce tradiční rodiny.

18 00 01 Střelec 19 00 00 : 19° : Hejno pelikánů odlétá z hnízdiště ohroženého ropným průmyslem.
Instinkt přežít. Nutnost zajistit si bezpečné podmínky.

19 00 01 Střelec 20 00 00 : 20° : Zamrzlý rybník. Vesničané řežou bloky ledu, aby si je uschovali na léto.
Předvídavost nezbytná k tomu, abychom zůstali v dobré pohodě, i když se životní podmínky mění. Práce pro budoucnost.

20 00 01 Střelec 21 00 00 : 21° : Dítě si hraje se psem na nošení brýlí.
Učení zpočátku znamená napodobování těch, kteří umějí. Občas znepokojující předjímání toho, čemu dosud nerozumíme.

21 00 01 Střelec 22 00 00 : 22° : Čínská prádelna v americkém městě.
Potřeba přizpůsobit se cizímu sociálnímu prostředí, do kterého nás události zavedly. Psychologická tvárnost.

22 00 01 Střelec 23 00 00 : 23° : Imigranti jsou zpovídáni na celnici.
Okamžik přechodu. Pro začátek života po celkové krizi je potřebná trpělivost ve víru v sebe samého.

23 00 01 Střelec 24 00 00 : 24° : Symbolický modrý pták sedí na terase chaty.
Štěstí prosvěcuje život těch, kteří jsou ho hodni.

24 00 01 Střelec 25 00 00 : 25° : Buclatý chlapec na svém dřevěném koníku.
Představivost předjímající realitu nejisté budoucnosti. Symbol nezralé sexuality.

25 00 01 Střelec 26 00 00 : 26° : Vlajkonoš uprostřed bitvy.
Je důležité zůstat věrní principům, které jsme přijali, dokonce ve zmatku ideologického či vojenského konfliktu.

26 00 01 Střelec 27 00 00 : 27° : Sochař při práci.
Talent nepostradatelný pro to, aby tomu, co bylo vymyšleno a procítěno byla dána konkrétní, užitečná a přesvědčivá forma.

27 00 01 Střelec 28 00 00 : 28° : Starý, avšak stále používaný přístav na krásné řece.
Hodnota společenských výkonů podporovaných dlouhou tradicí a uskutečněných v harmonii s přírodou.

28 00 01 Střelec 29 00 00 : 29° : Velmi dobře živený mladík stříhá trávník před elegantním domem svých rodičů.
Úsilí nutné pro zajištění ve všech ohledech respektované sociální existence.

29 00 01 Střelec 30 00 00 : 30° : Papež žehná davu.
Upřímné a dojemné vyznání autority dává kolektivnímu ideálu osobní a konkrétní rozměr.

00 00 01 Kozoroh 01 00 00 : 1° : Udatný válečník požaduje na shromážděném kmeni vůdcovskou moc.
Zvláštní schopnost načerpat z každé příležitosti rozšíření své společenské činnosti. Silná vůle.

01 00 01 Kozoroh 02 00 00 : 2° : Bombardovaná katedrála. Jedna ze tří růžic je zničena.
Částečné zničení duchovních hodnot vážnou krizí.

02 00 01 Kozoroh 03 00 00 : 3° : Duše hledající nové vtělení.
Okouzlení vyvolané životem plným emocí a všemožných událostí.

03 00 01 Kozoroh 04 00 00 : 4° : Vesničané se chystají na cestu kánoí.
Nutnost připravit se postupně k tomu, co jsme se rozhodli udělat. Pozor na detaily.

04 00 01 Kozoroh 05 00 00 : 5° : Piroha s Indiány na bojové výpravě. Někteří veslují, jiní se chystají k válečnému tanci.
Uskutečnění každého důležitého podniku vyžaduje nejen praktické činy, ale i psychickou stimulaci.

05 00 01 Kozoroh 06 00 00 : 6° : Alej velkých stromů tvoří klenbu vedoucí až na konec lesa. U vstupu do aleje leží deset polen.
Potřeba zvážit vše, co podnikáme a dobře to provést.

06 00 01 Kozoroh 07 00 00 : 7° : Francie. Věštec v závoji předkládá božskou věštbu.
Mobilizace nejhlubších energií bytosti do transpersonálního činu.

07 00 01 Kozoroh 08 00 00 : 8° : V prosluněném pokoji zpívají kanárci.
Štěstí prostého bytí, jež dává duchovním hodnotám místo, které jim společnost určila.

08 00 01 Kozoroh 09 00 00 : 9° : Anděl hraje na harfu.
Bytí v harmonii s yrtmy vesmíru a zasvěcení se životu ve službě Bohu.

09 00 01 Kozoroh 10 00 00 : 10° : Námořníci krmí na otevřeném moři ochočeného albatrosa.
Je třeba s důvěrou přijmout to, co máme důvod považovat za příležitost nabídnutou životem.

10 00 01 Kozoroh 11 00 00 : 11° : Bažanti dovádějí v zámeckém lesíku.
Rozvoj aristokratických hodnot na biologické a kulturní úrovni.

11 00 01 Kozoroh 12 00 00 : 12° : Konferenciér uvádí film o málo známých stránkách přírody.
Vědecký výzkum. Nutnost klást otázky a odvaha čelit odpovědím.

12 00 01 Kozoroh 13 00 00 : 13° : Věrní se hluboce klaní před posvátným ohněm.
Schopnost pronikat nejhlubší tajemství hmoty. Magický čin. Vůle k transformaci.

13 00 01 Kozoroh 14 00 00 : 14° : Antický basreliéf vytesaný do žuly.
Přání učinit naši osobnost a hodnoty naší kultury nesmrtelnými.

14 00 01 Kozoroh 15 00 00 : 15° : Dětská nemocnice. Všude jsou k dispozici hračky.
Snaha vtisknout duchu nové generace tradiční obrazy. Pozornost, jež má být věnována těm, za které jsme zodpovědni.

15 00 01 Kozoroh 16 00 00 : 16° : Školní dvůr na kterém si hrají chlapci a děvčata v cvičebních úborech.
Pro rozvoj zdravé a psychologických tlaků zbavené osobnosti je třeba normální fyzická aktivita.

16 00 01 Kozoroh 17 00 00 : 17° : Starší žena na nudistické pláži.
Povinnost osvobodit se z omezení tradice, ať nás již utiskuje jakoukoliv formou.

17 00 01 Kozoroh 18 00 00 : 18° : Britská vlajka vlaje na válečné lodi.
Bezohledná glorifikace kolektivní moci. Hluboký smysl pro zvláštní určení skupiny, ke které patříme.

18 00 01 Kozoroh 19 00 00 : 19° : Pětiletá dívenka nakupuje pro svoji matku.
Předčasná dospělost. Přání sloužit ve vhodný okamžik lidstvu.

19 00 01 Kozoroh 20 00 00 : 20° : Neviditelný chór se rozléhá kostelem.
Integrace osobního úsilí do společného činu zasvěceného duchovnímu cíli.

20 00 01 Kozoroh 21 00 00 : 21° : Štafetový běh.
Rytmická změna úsilí motivovaného společnou ambicí. Účinná spolupráce na hmotném cíli.

21 00 01 Kozoroh 22 00 00 : 22° : Generál s noblesou přijímá porážku.
Překročení vnitřního fyzického stavu pomocí představivosti. Přijetí risku. Sportovní duch.

22 00 01 Kozoroh 23 00 00 : 23° : Voják dvakrát vyznamenaný za odvahu.
Odměna, kterou život dává těm, kteří se nebojí žít plně. Chvála odvahy.

23 00 01 Kozoroh 24 00 00 : 24° : Mladá žena vstupuje do kláštera.
Úplné odevzdání se cestě, která nás izoluje od normálního života. Síla náboženské víry, též však psychologický únik.

24 00 01 Kozoroh 25 00 00 : 25° : Obchůdek s orientálními koberci.
Duchovní pohodlí spočívající na oddanosti starým tradicím. Záliba v luxusu.

25 00 01 Kozoroh 26 00 00 : 26° : Zdá se, že mezi duhově zbarvenými odlesky vysokého vodopádu tančí víly.
Básnická představivost, též však schopnost vnímat skrytý základ přírodních dějů.

26 00 01 Kozoroh 27 00 00 : 27° : Poutníci namáhavě stoupají po schodech vedoucích k horskému klášteru.
Individuální úsilí potřebné k dosažení velkých výkonů náboženského života či okultních jevů.

27 00 01 Kozoroh 28 00 00 : 28° : Voliéra plná ptactva různých druhů.
Četnost duchovních učení a zmatek, který z ní může vyplynout. Náboženský eklektismus.

28 00 01 Kozoroh 29 00 00 : 29° : Hadačka zkoumá čajový šálek.
Schopnost odhalovat “odpisy”událostí, které se chystají. Jasnovidectví. Zisk, který může být dosažen z důvěřivosti bázlivých lidí.

29 00 01 Kozoroh 30 00 00 : 30° : Výbor představitelů na tajné schůzi.
Integrace různých perspektiv do kolektivního rozhodnutí, které se dotýkají celého společenství.

00 00 01 Vodnář 01 00 00 : 1° : Katolický klášter v Kalifornii se stěnami z vypálených cihel se dokonale začleňuje do hnědých kopců.
Potřeba předat nový duchovní podnět těm, kteří jej přijmou a potřebují.

01 00 01 Vodnář 02 00 00 : 2° : Neočekávaná bouře. Blesky v oblacích.
Náhlá konfrontace s vyššími silami. Potřeba fyzicky se chrániti a připravit na setkání s karmou.

02 00 01 Vodnář 03 00 00 : 3° : Námořník dezertuje z válečné lodi.
Jedinec, který se odmítá identifikovat s kolektivním určením společenství. Osobní nezávislost získaná za vysokou cenu.

03 00 01 Vodnář 04 00 00 : 4° : Jogín podává důkaz o neobvyklých schopnostech.
Vyjímečné efekty intenzivního soustředění, podporovaného energiemi, které jsou obvykle skryté uvnitř lidské bytosti.

04 00 01 Vodnář 05 00 00 : 5° : Správní rada vyjadřuje podporu novému řediteli.
Schopnost otevřít novou cestu společnému činu a opírat se přitom o své předchůdce.

05 00 01 Vodnář 06 00 00 : 6° : Maskovaný kněží provádí magický rituál.
Transpersonální aktivity, jejichž činitel je mluvčím nevědomé jednoty svého společenství. Síla vtělená Božstvím.

06 00 01 Vodnář 07 00 00 : 7° : Z vajíčka se rodí novorozeně.
S příchodem nového cyklu se živelně rodí nový typ lidské bytosti. Tvůrčí originalita.

07 00 01 Vodnář 08 00 00 : 8° : Modelky oblečené do poslední módy.
Společenský příklad slouží k inspirování davu. Demonstrace umělecké naivity.

08 00 01 Vodnář 09 00 00 : 9° : Prapor se přeměňuje v orla.
Archetyp se spojuje s jedincem schopným pozdvihnout se nad běžnou mentalitu. Individualizace duchovní síly.

09 00 01 Vodnář 10 00 00 : 10° : Populární idol si uvědomuje svoji skutečnou méněcennost a podřadnost.
Zjevem působivý jedinec potřebuje čestně se vyrovnat sám se sebou.

10 00 01 Vodnář 11 00 00 : 11° : Jedinec dostává v tichosti a osamocení transformující inspiraci.
Proces citového a intelektuálního prozkoumávání, které může, je-li skutečně upřímné, vést k osvícení.

11 00 01 Vodnář 12 00 00 : 12° : Symbolické stupně vývoje. Na každém je vyšší forma vědomí.
Přirozevný vývoj druhů a duchovních stavů. Hierarchie celků od atomů po galaxie.

12 00 01 Vodnář 13 00 00 : 13° : Barometr.
Schopnost předpovídat budoucnost podle přírodních zákonů. Objektivní pohled na realitu.

13 00 01 Vodnář 14 00 00 : 14° : Vlak vjíždí do tunelu.
Důležitost vědecké metody, která umožňuje nezávislost na čase a prostoru. Intelektuální proniknutí.

14 00 01 Vodnář 15 00 00 : 15° : Dvě nerozlučná mláďata vrkají v hnízdě na plotě zahrady.
Inteligence spojená sama se sebou. Zážitek dokonalé harmonie.

15 00 01 Vodnář 16 00 00 : 16° : Vážený obchodník ve své kanceláři.
Neobyčejná přesnost potřebná při organizaci velkých podniků kombinovaná s intuitivním smyslem pro rytmus událostí.

16 00 01 Vodnář 17 00 00 : 17° : Hlídací pes ochraňuje svého pána při práci.
Potřeba ochrany před nepřáteli, když se pozornost soustřeďuje na dílo. Zabezpečení na společenské úrovni.

17 00 01 Vodnář 18 00 00 : 18° : Soukromý život jistého muže je náhle odhalen.
Objev tajných pohnutek, které jedinec úspěšně skrýval. Psychologická prozíravost nezbytná pro úspěch.

18 00 01 Vodnář 19 00 00 : 19° : Lesní požár je nakonec uhašen.
Plná mobilizace sil v době krize. Kontrola lidských i vesmírných destruktivních sil.

19 00 01 Vodnář 20 00 00 : 20° : Bílá holubice přináší zprávu.
Předání duchovních hodnot. Základní rozdíly, které se týkají jejich původu.

20 00 01 Vodnář 21 00 00 : 21° : Žena opušťená milencem s odvahou znovu buduje svůj život.
Integrita charakteru získaná během citových krizí. Víra v sebe v době osamocení. Vítězství nad zatrpklostí.

21 00 01 Vodnář 22 00 00 : 22° : Měkký koberec umožňuje, aby si děti mohly ve svém pokoji pohodlněji hrát.
Starostlivý zájem, který dospělí věnují zdravému vývoji svých následovníků a pokračovatelů.

22 00 01 Vodnář 23 00 00 : 23° : Statný medvěd sedí a třese všemi tlapami.
Tělesná síla ovládaná pevnou vůlí, která je k tomu určena. Pěstované tělo.

23 00 01 Vodnář 24 00 00 : 24° : Mudrc učí zásadám, zjeveným mu dlouhou zkušeností.
Předání hlubokého uvědomění, které vychází z osobních krizí, jež vedou k důstojnosti.

24 00 01 Vodnář 25 00 00 : 25° : Vylíhnutý motýl. Pravé křídlo je utvořené lépe než levé.
Racionalita kultivovaná tak trochu na úkor citového života. Intelektuální maskulinita.

25 00 01 Vodnář 26 00 00 : 26° : Mechanik v garáži pracuje s vodoměrem.
Technické znalosti nezbytné pro úspěch v naší přetechnizované společnosti. Nutnost zůstat v dobré formě.

26 00 01 Vodnář 27 00 00 : 27° : Starobylá hliněná nádoba plná fialek.
Společností kultivovaná citlivost a estetické cítění. Upřímná pokora jedince, který nemá potřebu glorifikovat se.

27 00 01 Vodnář 28 00 00 : 28° : Na zimu ořezaný velký strom.
Inteligence jako schopnost adaptace na rytmus přírodních událostí. Předvídavost a jasnovidectví.

28 00 01 Vodnář 29 00 00 : 29° : Motýl se vyprošťuje z kukly.
Symbol přeměny a zasvěcení do duchovního života. Radikální změna pocitu identity jedince.

29 00 01 Vodnář 30 00 00 : 30° : Okultní bratrství.
Překonání “eparatismu”individuality do harmonického stavu, kde nezbytné společné činy slaďují všechny rozdíly.

00 00 01 Ryby 01 00 00 : 1° : Trh, na němž je vystavena řada výrobků.
Sociální proces v počátečním stádiu: výměna hodnot a snah. Obchod.

01 00 01 Ryby 02 00 00 : 2° : Veverka se skrývá před lovci.
Schopnost přežít v džungli či ve městech ovládaných duchem brutality a konkurence.

02 00 01 Ryby 03 00 00 : 3° : Části zkamenělých stromů v americké poušti.
Ustrnutí starobylých učení, která dříve měla smysl. Nezničitelnost stop Tradice.

03 00 01 Ryby 04 00 00 : 4° : Automobily jezdí sem a tam po dálnici mezi dvěma hojně navštěvovanými plážemi.
Nestálost a složitost sociálních změn. Důležitost rozšiřovat pole naší činnosti.

04 00 01 Ryby 05 00 00 : 5° : Dobročinný trh organizovaný pastory.
Soucit s potřebnými bude účinnější, dáme-li mu náboženský charakter.

05 00 01 Ryby 06 00 00 : 6° : Slavnost důstojníků ve slavnostních uniformách.
Veřejné uznání oddanosti společenství. Společný duch, který podporuje jednotlivce.

06 00 01 Ryby 07 00 00 : 7° : Sluneční paprsek proniká mlhou a osvětluje bílý kříž na skaliskách.
Konečné posvěcení Božím duchem, kterého může dosáhnout jedinec, jenž v osamocení splnil úkol.

07 00 01 Ryby 08 00 00 : 8° : Mladá dívka hraje na trubku.
Kladný a dynamický aspekt ženskosti mobilizuje mužskou energii. Příprava na aktivní život.

08 00 01 Ryby 09 00 00 : 9° : Žokej při dostihu pohání bičem koně.
Stimulace biologické a psychologické energie do sociální soutěživosti. Ritualizace ambicí.

09 00 01 Ryby 10 00 00 : 10° : Letec prolétá velkou rychlostí skrze mraky.
Ovládnutí přírodních sil, které umožňuje stále více rozvíjet vztahy mezi různými oblastmi.

10 00 01 Ryby 11 00 00 : 11° : “Hledající” postupují po Cestě vedoucí k Zasvěcení.
Určení nezvratně nutné pro ty, kteří se snaží dovršit úplnou duchovní transformaci.

11 00 01 Ryby 12 00 00 : 12° : Iniciační zkoušky, kterými žáci musí projít.
Než jedinec získá plnou a odpovědnou pozici, musí prokázat svoji odvahu a cenu.

12 00 01 Ryby 13 00 00 : 13° : Starobylý meč v muzejní vitríně.
Respekt náležející předmětům, které lidské vůli umožňují zvítězit nad překážkami.

13 00 01 Ryby 14 00 00 : 14° : Dáma velkého světa zahalená do liščí kožešiny.
Instinktivní prostota nás chrání před nepřízní. Instinkt přežití.

14 00 01 Ryby 15 00 00 : 15° : Vojenské manévry. Všude vybuchuje pravá munice.
Než se pustíme do důležitého podniku, potřebujeme se precizně připravit.Zkouška odvahy.

15 00 01 Ryby 16 00 00 : 16° : Umělec v tichu ateliéru dostává tvůrčí inspiraci.
Různé fáze tvorby. Usebrání ve vnitřním tichu, tvůrčí meditace.

16 00 01 Ryby 17 00 00 : 17° : Laická oslava Velikonoc.
Konkretizace velkých projevů Ducha. Materializace duchovního do úrovně všedního života. Obnova bez hluboké přeměny.

17 00 01 Ryby 18 00 00 : 18° : Pod obrovským stanem dav lidí pozoruje uchvacující divadlo.
Sociální nutnost dát zážitkům, které jsou určeny zvláště připraveným jedincům, dramatický a lidový charakter.

18 00 01 Ryby 19 00 00 : 19° : Duchovní mistr učí žáky.
Předání skutečné moudrosti a moci těm, kteří prokázali schopnost je smysluplně využít.

19 00 01 Ryby 20 00 00 : 20° : Stůl přichystaný k večeři.
Slib duchovní potravy pro ty, kteří během celého cyklu dobře pracovali. Víra v budoucnost.

20 00 01 Ryby 21 00 00 : 21° : Dívenka za dohledu čínské kojné hladí bílého beránka.
Dosud naivní projev instinktu obnovy vlastního já. Minulost ve službě utváření nového stavu vědomí.

21 00 01 Ryby 22 00 00 : 22° : Mojžíš sestupuje s hory Sinaj s tabulkami Zákona.
Potřeba přesnými slovy formulovat duchovní zážitek prožitý na nejvyšších bodech našeho nitra. Schopnost předat to, co je posvátné.

22 00 01 Ryby 23 00 00 : 23° : Spiritistické médium materializuje představy.
Nevědomé přenesení duchovních hodnot omezených na úroveň astrálního světa. Vášeň pro podívanou a výjevy tělesného řádu.

23 00 01 Ryby 24 00 00 : 24° : Přelidněný ostrůvek uprostřed oceánu.
Extrémní nahromadění mezilidských vztahů. Zvláštní skupina, která možná hlásá nový způsob existence.

24 00 01 Ryby 25 00 00 : 25° : Náboženská reforma se blíží k cíli.
Potřeba očisty. Probuzení duchovních energií, které vítězí nad materialismem a egocentrickými sklony.

25 00 01 Ryby 26 00 00 : 26° : Novoluní, v němž každý vidí příležitost začít osobní projekt.
Nové energie, které lze použít, mohou sloužit k různým cílům. Vše záleží na tom, kdo je využívá.

26 00 01 Ryby 27 00 00 : 27° : Úplněk v době vinobraní.
Dovršení kolektivního díla, které spojuje lidské společenství. Individualita překonaná zkušeností “my“.

27 00 01 Ryby 28 00 00 : 28° : Udržovaná zahrada za svitu úplňku.
Uspokojení přirozených potřeb. Zhodnocení lidského potenciálu trpělivou a vytrvalou prací.

28 00 01 Ryby 29 00 00 : 29° : Sluneční paprsek prochází hranolem a vytváří barevný efekt.
Ve veškeré jednotě se skrývá různorodost. Povinnost respektovat rozdílné názory.

29 00 01 Ryby 30 00 00 : 30° : Mladý muž vychovávaný pod vlivem příkladné osobnosti se začíná podobat svému vzoru.
Síla obrazu, o které dlouho přemítáme a který slouží jako model či idol. Moc archetypů.

Zdroj:

 

Komentáře nejsou povoleny.