Flirt dance Body&Mind

Zde si můžete přečíst článek, který jsem napsala pro portál Alice Kirš 

Flirt dance Body&Mind
Máme štěstí, že žijeme v době, kdy se k nám dostává stále více informací, které byly mnoho let zamlčovány či deformovány. Pokud si dáme práci a v záplavě knih a seminářů dobře vybíráme, máme díky nim a následně díky novému prožitku možnost získávat mnohem užší kontakt s realitou, svým vnitřním zdrojem a žít tak šťastnější život. Naše duše nás většinou sama ponouká, abychom šli cestou větší svobody i zodpovědnosti a pokud její hlas posloucháme, opravdu se nám to daří i přes různé zkoušky a překážky. Ze všech krásných zjištění, které na cestě procházíme, jsem pro své lekce vybrala uvědomění si posvátnosti našeho těla a radosti z tvořivé sexuální energie.

Žena je nádherná bytost. Je dynamická, proměnlivá, cyklická, intuitivní. Je to čarodějka. K ženě patří pohyb a zejména tanec. Je obrazem ženské energie, neustálého pohybu vesmíru, vyjadřuje emoce a propojuje nás s naší vnitřní ženou. Máme všechny mnoho tváří, které jsme často vlivem výchovy a v procesu zařazování se do společnosti nějakým způsobem skryly. Proto je nádherně osvobozující a radostné je znovu objevit, ukázat a prožít. Je to léčivý proces.

Lekce Flirt dance Body&Mind jsou určeny pouze pro ženy. Objevujeme na nich některé své potlačené tváře. Užíváme si faktu, že jsme v tomto životě dostaly ženské tělo, že jsme žádoucími sexuálními bytostmi a pokud si to dovolíme, vyzařuje z nás erotika. V tomto směru vůbec nezáleží na našem věku, zda jsme tenké či širší anebo malé či vysoké. Rošťácky se radujeme z rádoby nepatřičných pohybů, které „nejsou vhodné“ pro „slušně vychovanou“ ženu. Současně se spojujeme s naší matkou Zemí a uchylujeme se do její laskavé náruče, která je nám ženám velmi blízká. Obrovským průkopníkem byl v oblasti využití sexuální energie pro duchovní a osobní růst velký učitel a rebel Osho. Díky jeho knihám a přednáškám je možné hlouběji pochopit toto téma.

Základní kámen flirt dance položila v devadesátých letech nepříliš známá americká herečka Sheila Kelley. Jako součást přípravy na roli striptérky navštěvovala strip kluby a napozorované pohyby doma trénovala. Zjistila, že mají neuvěřitelný vliv nejen na její tělo, které se zpevnilo a zeštíhlelo, ale také na sebevědomí. Sestavila tedy systém tanečního cvičení pro ženy, který nazvala „S faktor“. Flirt dance k S faktoru přidává prvky orientálního tance, latinskoamerických tanců, baletu a dalších stylů. Já jsem se stala lektorkou tohoto tance v roce 2008. Při své práci jsem zjistila, že kromě výše zmíněného dochází také ke změně energie, kterou ženy při tanci vyzařují, k pročistění oblasti druhé čakry a radostnějšímu prožívání celé jejich bytosti. Využila jsem blahodárného vlivu flirt dance a začala připravovat hlubší a ještě více prožitkovou verzi tohoto tance.

Dlouho jsem přemýšlela a hledala, než jsem došla k finální podobě dnešních tanečních hodin. Program lekcí jsem mimo jiné konzultovala se svým učitelem meditace Petrem Velechovským, který patří podle mého názoru mezi naprostou elitu ve svém oboru. Přípravnou práci jsem dokončila v létě 2010 a začala nový typ lekcí vyučovat v brněnském Centru Tance. Dostal jméno flirt dance Body&Mind. Každá lekce obsahuje techniky určené pro uvolnění. Ženy se díky nim mohou lépe zbavit stresu a trápení a posléze si lépe vychutnat další části výuky. Následuje práce s ženskou sexuální energií, uzemnění, tanec a na závěr pak meditace, při které dochází k vnitřnímu ztišení a vyrovnání.

Přestože použité techniky znám, nepřestávají mne překvapovat svým silným a současně léčivým účinkem. Často přímo na lekcích, nebo bezprostředně po nich, dochází k uvolňování bloků a nastartování vnitřních ozdravných procesů. Lekce flirt dance Body&Mind pro mě patří k nejkrásnějším hodinám, které vedu. Sice kurzy probíhají necelý rok, nicméně musím konstatovat, že se skláním před moudrostí a silou intuice žen, které na tyto lekce přichází.

Pokud Vás tento typ tanečních lekcí zajímá, kurzy najdete na tomto webu nebo na  pod záložkou flirt dance vždy s označením Body&Mind. Většinou se konají v Brně, ale čas od času vedu jednorázovou otevřenou hodinu také v Centru Tance v Praze.
Těším se na setkání s Vámi!
S láskou Lucie Mattabu

Komentáře nejsou povoleny.