Reiki 3

Třetí stupeň Reiki neboli mistrovský stupeň je určen pro lidi, kteří si chtějí zvolit Reiki jako životní cestu. Touží ještě po větší intenzitě působení a rozšíření svých možností. Mistr je člověk, který ovládl svůj obor. Mistr Reiki má velkou zkušenost s působením Reiki.

Zasvěcení do třetího stupně Reiki bývá krásným radostným zážitkem. Je také předán čtvrtý mistrovský symbol.  Současně se žák učí vytvářet svoje vlastní symboly pro určité specifické použití. Někteří Mistři předávají pátý učitelský symbol současně se zasvěcením do třetího stupně, jiní mají učitelskou úroveň oddělenou. Tak postupuji také já. Metody iniciace a symbol pro zasvěcování druhých poskytuji zvlášť.

Co se tedy ve zkratce naučíte na mém semináři Reiki 3?
– výrazně zesílíte a prohloubíte působení Reiki
– obdržíte 4. symbol, který zasahuje až do hlubokých duchovních struktur
– vytvářet vlastní symboly
– účinněji diagnostikovat
– efektivněji čistit místnosti a jídlo
– nové techniky použití Reiki
– nová cvičení
– čistit a nabíjet minerály včetně jejich programování atd.

pilak – kopie

Všichni zasvěcenci do třetího mistrovského stupně Reiki by měli znát a svobodně se rozhodnout dodržovat tyto obecně platné principy:

Mistr vždy souhlasí se všemi událostmi ve svém životě, neboť ačkoliv vypadají jakkoli nepříznivě, v dřívější době vytvořil podmínky k jejich vzniku. Neznamená to však, že podlehnete tlaku událostí, ale vezmete si z nich poučení.

Mistr vidí dokonalost i ve zdánlivě nedokonalém.

Ne vždy si Mistr uvědomuje, na jaké úrovni chtěl dosáhnout určitého výsledku. Ale nikdy nepochybuje o tom, že daného výsledku na nějaké úrovni dosáhnout chtěl.

Mistr nikdy a nic neodsuzuje, za žádných okolností. Ví, že si vytvořil všechno, co nyní prožívá a je si vědom prostého faktu, že je schopen kdykoli změnit vše, co kdy vytvořil.

Mistr si uvědomuje, že vše, co by odsuzoval by vlastně udržoval. Ví, že pro svůj vývoj potřebuje vše, co vlastní a prožívá právě v tomto okamžiku.

Mistr se rozhoduje vždy sám za sebe, nikoli na základě zažitých společenských konvencí a názorů okolí. Svá rozhodnutí považuje za správné a stejnou volbu dává i druhým.

Mistr ví, že svoboda je podstatou duše, nikoli jejím cílem. Nikdy neomezuje svobodu svojí, ani druhých.

Mistr ví, že rozhodnutí druhých nemá právo měnit a ovlivňovat, přestože se mu mohou jevit jako nevhodná či dokonce škodlivá.

Mistr pozoruje, vyhodnocuje a pokud je požádán, pomůže.

Mistr má na své cestě k osvícení dovoleno vše, co činí s láskou a nejlepším svědomím.

Mistr se vždy řídí svými pocity.

Mistr dělá vždy to, co ho baví a naplňuje. Ví, že je to snadná a jediná možná cesta k dokonalosti a štěstí.

Mistr se nesnaží o výsledky, prostě si jen uvědomuje, že již existují.

Mistr nedělá nic pro to, aby dosáhl uznání, ale chce vyjádřit to, čím ve skutečnosti je.

Mistr vždy uznává druhé takové, jací jsou a vždy povzbuzuje druhé k tomu, aby uznávali a milovali sami sebe. Nikdy ze skromnosti nepopírá nejkrásnější aspekty svého já a o totéž se snaží u druhých.

Mistr se dokáže radovat z vlastní existence. Ze svých pocitů, kontaktů, úspěchů i neúspěchů a život považuje za lehkou hru, která ho povznáší k poznání a dalšímu duchovnímu růstu.

(Text duchovních principů převzat z )

Obecně o Reiki
Reiki 1
O Reiki 2

Doporučená četba k Reiki 3
Knihy, které doporučuji přečíst po zasvěcení do třetího stupně. V případě zájmu samozřejmě můžete již před seminářem.
Mark Hosak, Walter Lübeck: Symboly Reiki
Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len: Svět bez hranic

Komentáře nejsou povoleny.